Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: 3-D computer graphics: A mathematical introduction with openGL
Tác giả: Buss,Samuel R.
Chủ đề: Computer graphics,3D
Nhà xuất bản: Cambridge University Press
Năm xuất bản: 2003
Mô tả vật lý: 397 p.
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 7884 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang