Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: An introduction to the finite element method
Tác giả: Reddy,J. N.
Chủ đề: Finite element method
Nhà xuất bản: Mc Graw-Hill
Năm xuất bản: 2006
Mô tả vật lý: 763 p.
Số lần đọc: 18 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 165023 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang