Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Capital : a critique of political economy
Tác giả: Marx,Karl
Chủ đề: Capital economics
Nhà xuất bản: International Publishers
Năm xuất bản: 1925
Mô tả vật lý: 619 p.
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 102278 Kb .pdf
Xem toàn văn tài liệu 2 102229 Kb .pdf
Xem toàn văn tài liệu 3 7986 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang