Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Computer-aided manufacturing
Tác giả: Chang,Tien-Chien; Wysk,Richard A.; Wang,Hsu-Pin (Ben)
Chủ đề: Computer integrated manufacturing systems,CAD/CAM systems,Flexible manufacturing systems
Nhà xuất bản: Pearson Prentice Hall
Năm xuất bản: 2006
Mô tả vật lý: 691 p.
Số lần đọc: 1 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 139861 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang