Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Engaging teachers: towards a radical democratic agenda for schooling
Tác giả: Gale,Trevor; Densmore,Kathleen
Chủ đề: Engaging teachers
Nhà xuất bản: Open Universiy Press
Năm xuất bản: 2003
Mô tả vật lý: 147 tr.
Số lần đọc: 2 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 3574 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang