Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Expansive soils : recent advances in characterization and treatment
Tác giả: Rawas,Amer Ali Al -; Goosen,Mattheus F.A
Chủ đề: Expansive Soils,Soil consolidation,Swelling soils
Nhà xuất bản: Taylor & Francis
Năm xuất bản: 2006
Mô tả vật lý: 540 p.
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 9312 Kb .pdf
Xem toàn văn tài liệu 2 9312 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang