Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Feedback control of dynamic systems
Tác giả: Franklin,Gene F.; Powell,J. David; Emami-Naeini,Abbas
Chủ đề: Feedback control systems
Nhà xuất bản: Pearson
Năm xuất bản: 2015
Mô tả vật lý: 885 p.
Số lần đọc: 19 Số lần tải: 19
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 81638 Kb .pdf
Xem toàn văn tài liệu 2 81838 Kb .pdf
Xem toàn văn tài liệu 3 81760 Kb .pdf
Xem toàn văn tài liệu 4 63460 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang