Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Metal Cutting Theory and Practice Marcel Dekker, Inc. New York 1997
Tác giả:
Chủ đề:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 31 Số lần tải: 18
Current View
Lên đầu trang