Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Nanomagnetism: fundamentals and applications
Tác giả: Chris,Binns,
Chủ đề: Nanomagnetism
Nhà xuất bản: Elsevier
Năm xuất bản: 2014
Mô tả vật lý: 328 p.
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Chưa có dữ liệu
Current View
Lên đầu trang