Chủ đề : Kinh tế công nghiệp[114]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
A history of  economic theory & method A history of economic theory & method
Tác giả : Ekelund,Robert B.
Năm XB : |

Ngày tạo: 18/07/2016

Giáo trình kinh tế kế toán Giáo trình kinh tế kế toán
Tác giả : Thiệu,Đoàn Quang
Năm XB : |

Ngày tạo: 31/08/2018

Capital : a critique of political economy Capital : a critique of political economy
Tác giả : Marx,Karl
Năm XB : 1925 |

Ngày tạo: 15/07/2016

Development economics : from the poverty to the wealth of nations Development economics : from the poverty to the wealth of nations
Tác giả : Hayami,Yujiro; Godo,Yoshihisa
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 20/07/2016

Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences
Tác giả : Hoffmann,Laurence D,
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 19/07/2016

The fundamentals of production planning and control The fundamentals of production planning and control
Tác giả : Chapman,Stephen N.
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 22/07/2016

Construction accounting: financial, managerial, auditing, and tax Construction accounting: financial, managerial, auditing, and tax
Tác giả : Adrian,James J. Adrian, Dougla s J.
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 06/10/2016

The fundamentals of production planning and control The fundamentals of production planning and control
Tác giả : Chapman,Stephen N.
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 22/07/2016

The fundamentals of production planning and control The fundamentals of production planning and control
Tác giả : Chapman,Stephen N.
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 08/04/2016

Micro process engineering Micro process engineering
Tác giả : Kockmann,Norbert
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 24/05/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang