Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Cải thiện chất lượng hệ điều khiển quá trình đa biến bằng bộ điều khiển mờ lai
Tác giả: Nga,Hoàng Hồng
Chủ đề:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 1 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 856 Kb .pdf
Xem toàn văn tài liệu 2 3230 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang