Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: DeGarmo’s Materials And Processes In Manufacturing, John Wiley & Sons, Inc, 10th Edition, 2007
Tác giả:
Chủ đề:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 21240 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang