Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Fundamentals of Modern Manufacturing, John Wiley & Sons, Inc. Wiley, 4th Edition, 2010.
Tác giả:
Chủ đề:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 1 Số lần tải: 1
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 31194 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang