Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Helmi A. Youssef, Hassan Al-Hofy, Machining Technology, Machine Tools and Operations; CRC Press, 2008
Tác giả:
Chủ đề:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 4 Số lần tải: 1
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 18468 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang