Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Metal Cutting Theory and Practice Marcel Dekker, Inc. New York 1997
Tác giả:
Chủ đề:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 8587 Kb .pdf
File tài liệu 2 2942 Kb .pdf
File tài liệu 3 4018 Kb .pdf
File tài liệu 4 6525 Kb .pdf
File tài liệu 5 9525 Kb .pdf
File tài liệu 6 2947 Kb .pdf
File tài liệu 7 1998 Kb .pdf
File tài liệu 8 2851 Kb .pdf
File tài liệu 9 2533 Kb .pdf
File tài liệu 10 3312 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang