Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Nghiên cứu áp dụng mô hình mạng Nơ-Ron End - To - End cho nhận dạng tiếng nói tiếng việt
Tác giả: Nghĩa,Trần Văn
Chủ đề:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 1438 Kb .pdf
Xem toàn văn tài liệu 2 744 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang