Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: The Handbook of Mechanical Engineering, CRC Press, 2005
Tác giả:
Chủ đề:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 3 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 76521 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang