Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ứng dụng phương pháp giảm Gradient tổng quát trong kỹ thuật rô bốt
Tác giả: Long ,Phạm Thành
Chủ đề:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 4 Số lần tải: 6
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 68529 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang